Werkwijze

Op deze pagina lees je over hoe ik schrijftrainingen aanpak. En over welke resultaten je mag verwachten als je met me werkt.

In mijn trainingen leren deelnemers altijd hoe ze makkelijker hun gedachten onder woorden brengen. Hoe ze daarbij de toon vinden die bij hen en de organisatie past. En welke toon ook ideale klanten aanspreekt.

Schrijven kost na afloop minder tijd. Deelnemers weten namelijk welke stappen er nodig zijn om verschillende soorten teksten te schrijven. Of het nu gaat om artikelen, brieven, offertes of commerciële teksten. Ook krijgen ze sjablonen die ze helpen sneller een structuur op te zetten.

De aanpak van mijn schrijftrainingen bestaat uit de volgende 7 stappen.

 • Stap 1 Bespreking vooraf + vrijblijvende offerte

  Ik bespreek met de leidinggevende en eventueel met 1 of 2 medewerkers de wensen voor de schrijftraining. Dit gesprek hebben we bij voorkeur telefonisch of online. Meestal duurt het 20 minuten tot maximaal 1 uur. Hierna maak ik een vrijblijvende offerte.

 • Stap 2 Intake + zelfgeschreven tekst

  Voordat de training van start gaat, vullen alle deelnemers een (digitaal) intakeformulier in, dat ze per e-mail retourneren. Ook sturen ze vooraf allen een relevante, zelfgeschreven tekst.

 • Stap 3 Voorbereiding materiaal op maat

  Ik maak materiaal op maat, waarbij ik kijk welke theorie aansluit bij de leerwensen van de leidinggevende en de vragen die de deelnemers op het intakeformulier invullen. Dit materiaal is helder opgezet en dient na afloop van de training ook als naslagwerk. Het materiaal bevat daarnaast een handzame checklist waarmee de deelnemers snel hun eigen tekst kunnen beoordelen.

 • Stap 4 Voorbereiding praktijkgerichte opdrachten op maat

  Alle opdrachten tijdens de training stel ik samen uit de teksten die de deelnemers aanleveren. Door de opdrachten dicht te laten aansluiten bij de praktijk, is het rendement van de training het grootst.

 • Stap 5 Uitvoer training met persoonlijke feedback voor alle deelnemers

  Ik maak aantekeningen in de kantlijn van de zelfgeschreven teksten van de deelnemers om de opdrachten te kunnen maken. De deelnemers krijgen hun eigen tekst met deze aantekeningen retour als de leidinggevende in het voortraject aangeeft dat hij (of zij) dat wil voor zijn medewerkers. Een echt ‘0-meting’ is overigens ook mogelijk, maar daarvoor reken ik een apart tarief dat afhankelijk is van de vraag en de groepsgrootte.

 • Stap 6 Schriftelijke evaluatie en mondelinge toelichting

  Na afloop van de training vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. De uitwerking hiervan mail ik als samenvatting naar de leidinggevende. We plannen een evaluatiegesprek in om de training en eventuele vervolgstappen te bespreken.

 • Stap 7: Terugkomdagdeel

  Na afloop van het laatste trainingsdagdeel organiseren we een terugkomdagdeel te organiseren. Meestal plannen we dat in 2 tot 3 maanden na de training.

  Ook dan sturen de deelnemers vooraf weer een tekst, een die ze na de training hebben geschreven. In het terugkomdagdeel behandelen we de nieuw geschreven teksten: wat gaat er goed en wat kan er nog verbeteren? Net als na de eerste trainingsdag, krijgt elke deelnemer ook na het terugkomdagdeel feedback op zijn of haar tekst.

Ik ga er bij al mijn trainingen van uit dat iedereen kan schrijven. Of het in ieder geval kan leren. Schrijven is een vaardigheid. Zoals je ook hebt leren fietsen en hebt leren rekenen. Ook dat kon je niet in een keer.

Als je wilt leren, heb je goede voorbeelden nodig. Iemand die je structuur geeft waar je op mag vertrouwen, die je helpt bij de eerste stappen. Maar ook in een omgeving waar je mag leren, met vallen en opstaan. Vanuit het vertrouwen dat alles al in jou zit. En dat het er ook uit mag komen.

In de jaren dat ik nu werk als trainer heb ik gemerkt dat veel mensen die moeite hebben met schrijven, als kind niet goed zijn geholpen bij het leren schrijven. Daarom denken ze dat ze het niet kunnen. Soms is ze dat ook zelfs gezegd.

De enige voorwaarde om te leren schrijven, is dat je kennis hebt van de inhoud. Ik kan je niets over de inhoud vertellen. Ik ga ervan uit dat jij die kennis hebt. Maar als je mondeling je kennis kunt overbrengen, kun je dat na een training van mij vaak ook goed op papier.

Als neerlandica en psycholoog heb ik niet alleen kennis van de Nederlandse taal, maar ook van de elementen die een lezer kunnen verleiden. Die combinatie van overtuigingstechnieken en de woorden die je daarbij helpen, is uniek.

Veel mensen denken bij schrijven alleen aan grammatica en spelling. Ik zie die slechts als randvoorwaarden.

Natuurlijk leer ik je hoe je bondig schrijft. Maar ook in een helder, kernachtig verhaal kan het ontbreken aan overtuigingskracht. Daarom laat ik je ook zien welke slimme technieken je kunt inzetten om je potentiële klant te boeien en ethisch te verleiden. En hoe je hem overtuigt van jouw idee, standpunt of dienst.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Maak een afspraak met me via het onderstaande formulier. Ik stel dan per e-mail een datum en tijd voor.

ProTaal – Schepenstraat 86B – 3039 NM – Rotterdam – 010 – 465 77 75 – info@protaal.nl