Privacyverklaring ProTaal

Versie 14 mei 2018

 

ProTaal is verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Laten dat nu net de uitgangspunten van ProTaal zijn :).

 

Als je mijn website leest, je abonneert op mijn artikelen of je aanmeldt voor een training, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Hieronder lees je hoe ProTaal omgaat met jouw (bedrijfs)gegevens.

 

ProTaal behandelt je gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor mijn artikel, gebruik ik je gegevens alleen om je dat artikel te sturen en je op de hoogte te houden van eventuele open trainingen. Als je een intakegesprek aanvraagt (bijvoorbeeld via de button naar het contactformulier), gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je eventueel schrijft, verlaat mijn mailbox niet.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ProTaal, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

 

Waarom heeft ProTaal die gegevens nodig?

Die gegevens vraag ik op om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een 1-op-1-, groeps- of in-companytraining). ProTaal gebruikt je (bedrijfs)naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de training gerelateerde zaken. De training is inclusief alle support buiten de training om. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie leg ik niet schriftelijk vast. Je gegevens die je op de website achterlaat, verwerk ik ook om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

ProTaal verkoopt je gegevens niet aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Deelt ProTaal je gegevens met derden?

Ik deel je gegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • met mijn belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • met het hostingbedrijf van mijn website, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • een online boekhoudprogramma waarmee ik facturen verstuur
  • nieuwsbriefsoftware, zodat je mijn artikelen naar jouw e-mailadres gestuurd worden
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ heeft ProTaal verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Afmelden voor artikelen

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Als je je afmeldt, verwijder ik al je gegevens uit de nieuwsbriefsoftware.

 

Wat gebeurt er terwijl je op mijn website bent?

Als je op de website van ProTaal bent, worden technische en functionele cookies* gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

*Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

 

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Met Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier. Het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en ProTaal maakt geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft ProTaal geen invloed op.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd

ProTaal neemt de bescherming van je gegevens serieus. Ik vraag geen gegevens die niet nodig zijn voor de uitvoering van een training. Eventuele teksten die je aanlevert voor een training, vraag ik je geanonimiseerd aan te leveren. Zo is ook de privacy van jouw klanten gewaarborgd. Daarnaast is mijn computer met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

ProTaal bewaart je gegevens zoals ze nodig zijn om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten trainingssessie. De gegevens van potentiële klanten bewaart ProTaal niet langer dan twee jaar na het eerste contact, als er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer is ProTaal wettelijk verplicht administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact met je op en ik maak het voor je in orde. Uiterlijk binnen drie werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via de contactpagina van ProTaal.

 

ProTaal – Schepenstraat 86B – 3039 NM – Rotterdam – 010 – 465 77 75 – info@protaal.nl